Gjeldende arkivplan for Vest-Agder fylkeskommune - fra november 2013

Arkivplanens formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i fylkeskommunen. Arkivplanen gir videre en framstilling av de overordnede retningslinjene som gjelder for arkivordningen i fylkeskommunen, reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, og en oversikt over arkivdeler og arkivserier i arkivene. Bestemmelsene i arkivforskriften er lagt til grunn for denne arkivplanen.

Arkivplanen skal revideres ved grunnleggende endringer for arkivet, og uansett hvert 4. år.

Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i fylkeskommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.

Planen er vedtatt i Administrasjonsutvalget ... 200...

Fylkeskommunen ble ett organ i 2011. Grunnet forsinket oppgradering og implementering av P360 i de videregående skolene trådte det ikke i kraft noen endring for arkivorganiseringen før november 2013. Som følge av dette avsluttes de forutgående arkivplanene for de videregående skolene og videreføres i denne felles arkivplanen for Vest-Agder fylkeskommune.

Hurtigoppslag for saksbehandlere