Utskriftsvennlig versjon

Dokumentsenterets arbeidsrutiner

Dokumentsenteret har en rullerende arbeidsplan for den daglige driften av avdelingen. Her blir oppgaver som journalføring, skranketjeneste, kvalitetssikring av offentlig journal og betjening av postmottak på epost og via SvarInn fordelt på avdelingens medarbeidere. Arbeidsfordelingen omfatter også P360 administrator oppgaver. Dokumentsenteret arbeider også ut ifra et årshjul for å kunne planlegge ressursene på best mulig måte.

I situasjoner hvor det er usedvanlig travelt, er prioriteringslisten som følger:

  1. Betjening av brukerstøtte, , telefon og dokumentsenter@vaf.no
  2. Post ut
  3. Grovsortering av post inn (gjelder både papirpost, e-post på postmottak@vaf.no og digital post via SvarInn og evt. AltInn)
  4. Innsyn
  5. Journalføring av post inn som haster
  6. Offentlig journal (kvalitetssikring og utsending)
  7. Journalføring av annen post
  8. Journalføring av ekspederte/ferdigstilte dokumenter
Laster...