Utskriftsvennlig versjon

Vest-Agder fylkeskommunes organisering - januar 2015

Fylkesrådmann er fylkeskommunens øverste administrative leder og ansettes av fylkestinget. Fylkesrådmannen er overordnet fylkeskommunens tjenestemenn og fører tilsyn med at de utfører sitt arbeid i tråd med gjeldende regelverk og vedtak. Fylkesrådmannen har møte- og talerett i alle fylkeskommunale styrer, råd og utvalg.

Fylkeskommunens administrasjon er organisert i fagenheter i sentraladministrasjonen og utenom sentraladministrasjonen i driftsenheter og en fylkesrevisjon.

Vest-Agder fylkeskommune organisasjonskart, januar 2015

Fagenhetene i sentraladministrasjonen omfatter:

Regionalsjef:

 • Fylkeskonservatoren
 • Samferdsel
 • Samfunns- og Næring
 • Plan og miljø
 • Kultur

Fylkesutdanningssjef:

 • Fagopplæring
 • Inntak og skoleutvikling
 • Dokumentasjon og eksamen

Fylkestannhelsesjef

Fylkesrådmannens stab (se http://www.vaf.no/fylkeskommunen/stabsvirksomhet for mer informasjon)

 • IT (herunder Dokumentsenteret)
 • Økonomi
 • Bygg og innkjøp
 • Organisasjon

Driftsenhetene omfatter:

 • 10 videregående skoler
 • PP-tjenesten
 • SMI-skolen
 • Tannklinikker
Laster...