Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter (lenker)

Her finner du lenker de til mest sentrale lover og forskrifter som griper inn i arkivarbeidet i fylkeskommunen og offentlig forvaltning

  • Forvaltningsloven gir regler for all saksbehandling i det offentlige
  • Personopplysningsloven gir regler for behandling av personopplysninger av alle slag
  • Offentleglova regulerer retten til innsyn i det offentliges dokumenter
  • Arkivloven gir generelle bestemmelser om offentlige arkiver og hjemmel for arkivforskriften.
  • Arkivforskriften er hjemlet i arkivloven og gir mer detaljerte bestemmelser om offentlige arkiver. På enkelte områder gir den Riksarkivaren hjemmel for ytterligere detaljering.
  • Riksarkivarens bestemmelser om behandling av offentlige arkiv er hjemlet i arkivforskriften og gir detaljerte forskrifter på områder som kassasjon, avlevering til arkivdepot m.v.

Under særlovgivning finnes lenker til andre lover som er relevante i arkivdanning innen fylkeskommunens ulike fagområder (barnevern, skole, helse- og omsorg, osv.)

Laster...