Utskriftsvennlig versjon

Elektroniske arkiv

Elektroniske arkiv innebærer skanning/import av dokumentasjon samt produksjon av saksdokument og andre arkivdokumenter elektronisk. Arkivforskriften godkjenner bruk av slike system når de tilfredsstiller bestemte krav fra forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. §§ 3-2 og 3-3 er hentet fra denne forskriften.

Laster...