Utskriftsvennlig versjon

Sensitive personarkiv

Pasientregistre, klientregistre, elevarkiver, elektroniske fagsystemer og andre personarkiv er en del av fylkeskommunens arkiv, og retningslinjene og rutinene som er fastsatt i denne arkivplanen gjelder også for disse.

Følgende opplysninger er definert som sensitive i henhold til Personopplysningslovens §2, 8. ledd; en persons rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, omkring helseforhold, seksuelle forhold, eller medlemskap i fagforeninger.

Arkivmedarbeidere skal i egenskap av sin funksjon kunne behandle slike personregistre.

Arkivmedarbeidere i fylkeskommunen som håndterer sensitive personopplysninger, må derfor ha oversikt over de viktigste bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Laster...