Utskriftsvennlig versjon

Saksavslutning

Når en sak er ferdigbehandlet, skal saksbehandler sette saken i status Avsluttet fra saksbehandler. Alle journalposter må være ekspedert eller avskrevet. Saksbehandler er ansvarlig for dette. Dersom arkivtjenesten finner en sak i status Avsluttet fra saksbehandler som inneholder dokumenter som ikke er avskrevet eller ekspedert, kan denne settes tilbake i status Under behandling.

Når alle dokumenter i saken er avskrevet og ekspedert setter arkivtjenesten saken i status Avsluttet.

Laster...