Utskriftsvennlig versjon

Førstehjelp ved skade på arkiv

Tiltak ved store vannskader:

  • Vannskadet arkivmateriale skal legges i tette plastposer/sekker og fryses ned snarest mulig. Dette gjøres for å stanse soppvekst og annen nedbrytning av papirmaterialet.
  • Send arkivmaterialet i nedfrosset tilstand til et spesialfirma som kan frysetørke arkivsakene.
  • Ta kontakt med IKAVA (eller tlf 38 14 55 91) for en vurdering av behovet for konservering etter frysetørkingen.

Tiltak ved mindre fuktskader:

  • Arkivmaterialet lufttørkes. Protokoller bør åpnes eller legges med trekkpapir mellom sidene.
  • Kaldluftvifter kan gi god lufting, men bruk ikke varme. Det øker nedbrytningshastigheten i papiret og fremmer soppdannelser.
  • Ta kontakt med IKAVA (eller tlf 38 14 55 91) for en vurdering av behovet for konservering etter tørkingen.

Ta gjerne kontakt med IKAVA dersom det er spørsmål ved vannskader eller andre skader på arkiv

Laster...